Den här funktionen är tillgänglig på WBS40.9 och senare webbplatser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte .

2

Välj den Webex-plats som du vill ändra inställningarna för och klicka på Inställningar .

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Välj låsbeteende och andra säkerhetsfunktioner under säkerhetsinställningar för Webex-möten:

 • När ett möte är olåst. Alla i din organisation kan alltid delta i olåsta möten. Välj upplevelsen för gäster utanför din organisation. Alternativen är: Gäster kan delta direkt, Gäster väntar i lobbyn tills värden släpper in dem och Gäster kan inte delta.

 • Lås mötet [n] minuter automatiskt efter att mötet har startat. Du kan låsa mötet automatiskt när det har startat. Aktivera bara den här inställningen och välj hur många minuter som mötet ska låsas efter.

  Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låses möten efter 10 minuter.

  Den här inställningen gäller för möten när värdar inte har ställt in sina inställningar när de schemalägger sina möten.

 • När ett möte är låst. Välj om mötesdeltagare väntar i lobbyn eller inte kan delta när mötet är låst. Alternativen är: Alla väntar i lobbyn tills värden släpper in dem , och Ingen kan delta i mötet .

5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Säkerhetsalternativ väljer du låsbeteende och andra säkerhetsfunktioner under Webex Meetings säkerhetsinställningar:

 • När ett möte är olåst. Alla i din organisation kan alltid delta i olåsta möten. Välj upplevelsen för gäster utanför din organisation. Alternativen är: Gäster kan delta direkt, Gäster väntar i lobbyn tills värden släpper in dem och Gäster kan inte delta.

 • Lås mötet [n] minuter automatiskt efter att mötet har startat. Du kan låsa mötet automatiskt när det har startat. Aktivera bara den här inställningen och välj hur många minuter som mötet ska låsas efter.

  Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låses möten efter 10 minuter.

  Den här inställningen gäller för möten när värdar inte har ställt in sina inställningar när de schemalägger sina möten.

 • När ett möte är låst. Välj om mötesdeltagare väntar i lobbyn eller inte kan delta när mötet är låst. Alternativen är: Alla väntar i lobbyn tills värden släpper in dem , och Ingen kan delta i mötet .

3

Klicka på Uppdatera.