Funktionen är tillgänglig på WBS40.9 och senare webbplatser.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

Välj låsningsbeteende och andra säkerhetsfunktioner under Webex Meeting Säkerhetsinställningar:

 • När ett möte låses upp. Alla i din organisation kan alltid delta i olåsta möten. Välj upplevelse för gäster utanför din organisation. Alternativen är: Gäster kan deltadirekt i , Gäster väntar i lobbyn tills värden släpper in dem ochgäster kan inte delta i .

 • Lås mötet automatiskt [n] minuter efter att mötet har startat. Du kan låsa mötet automatiskt när det har startat. Aktivera bara den här inställningen och välj hur många minuter efter vilket du vill att mötet ska låsas.

  Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låses möten efter 10 minuter.

  Den här inställningen gäller för möten när värdar inte har ställt in sina inställningar när de schemalagt sina möten.

 • När ett möte är låst. Välj om mötesdeltagare ska vänta i lobbyn eller inte kan delta när mötet är låst. Alternativen är: Alla väntar i lobbyn tills värden släpper in democh Ingen kan delta i mötet.

5

Klicka på Uppdatera.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ .

2

I avsnittet Säkerhetsalternativ väljer du låsbeteendet och andra säkerhetsfunktioner under Webex Meeting Säkerhetsinställningar:

 • När ett möte låses upp. Alla i din organisation kan alltid delta i olåsta möten. Välj upplevelse för gäster utanför din organisation. Alternativen är: Gäster kan deltadirekt i , Gäster väntar i lobbyn tills värden släpper in dem ochgäster kan inte delta i .

 • Lås mötet automatiskt [n] minuter efter att mötet har startat. Du kan låsa mötet automatiskt när det har startat. Aktivera bara den här inställningen och välj hur många minuter efter vilket du vill att mötet ska låsas.

  Du kan välja mellan 0, 5, 10, 15 eller 20 minuter. Som standard låses möten efter 10 minuter.

  Den här inställningen gäller för möten när värdar inte har ställt in sina inställningar när de schemalagt sina möten.

 • När ett möte är låst. Välj om mötesdeltagare ska vänta i lobbyn eller inte kan delta när mötet är låst. Alternativen är: Alla väntar i lobbyn tills värden släpper in democh Ingen kan delta i mötet.

3

Klicka på Uppdatera.