Deze functie is beschikbaar op sites van WBS40.9 en hoger.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering.

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Beveiliging.

4

Kies het vergrendelingsgedrag en andere beveiligingsfuncties onder Beveiligingsinstellingen Webex Meeting instellingen:

 • Wanneer een vergadering isontgrendeld. Iedereen in uw organisatie kan altijd deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen. Kies de ervaring voor gasten van buiten uw organisatie. De opties zijn: Gasten kunnen direct deelnemen, gasten wachten in de lobby tot de host hen toelaat, enGasten kunnen niet deelnemen.

 • Vergadering [n] minuten na de vergadering automatischvergrendelen. U kunt de vergadering automatisch vergrendelen nadat deze is gestart. Schakel deze instelling in en selecteer het aantal minuten waarna u de vergadering wilt vergrendelen.

  U kunt kiezen uit 0, 5, 10, 15 of 20 minuten. Vergaderingen worden standaard na 10 minuten vergrendeld.

  Deze instelling is van toepassing op vergaderingen wanneer hosts hun voorkeuren niet hebben ingesteld tijdens het plannen van hun vergaderingen.

 • Wanneer een vergadering isvergrendeld. Kies of deelnemers wel of niet in de lobby moeten wachten of niet kunnen deelnemen wanneer de vergadering is vergrendeld. De opties zijn: Iedereen wacht in de lobby totdat de host dezetoelaat, en niemand kan deelnemen aan devergadering.

5

Klik op Bijwerken.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Algemene site-instellingen > Opties .

2

Kies in het gedeelte Beveiligingsopties het vergrendelingsgedrag en andere beveiligingsfuncties onder beveiligingsinstellingen Webex Meeting beveiligingsinstellingen:

 • Wanneer een vergadering isontgrendeld. Iedereen in uw organisatie kan altijd deelnemen aan ontgrendelde vergaderingen. Kies de ervaring voor gasten van buiten uw organisatie. De opties zijn: Gasten kunnen direct deelnemen, gasten wachten in de lobby tot de host hen toelaat, enGasten kunnen niet deelnemen.

 • Vergadering [n] minuten na de vergadering automatischvergrendelen. U kunt de vergadering automatisch vergrendelen nadat deze is gestart. Schakel deze instelling in en selecteer het aantal minuten waarna u de vergadering wilt vergrendelen.

  U kunt kiezen uit 0, 5, 10, 15 of 20 minuten. Vergaderingen worden standaard na 10 minuten vergrendeld.

  Deze instelling is van toepassing op vergaderingen wanneer hosts hun voorkeuren niet hebben ingesteld tijdens het plannen van hun vergaderingen.

 • Wanneer een vergadering isvergrendeld. Kies of deelnemers wel of niet in de lobby moeten wachten of niet kunnen deelnemen wanneer de vergadering is vergrendeld. De opties zijn: Iedereen wacht in de lobby totdat de host dezetoelaat, en niemand kan deelnemen aan devergadering.

3

Klik op Bijwerken.