Během hovoru klepněte na Další a pak vyberte Zobrazit statistiky.

  • BSCF Hovor – Vaše telefonní služby používají volání ve Webexu (Webex Volání).

  • CUCM Hovor– Vaše telefonní služby používají volání ve Webexu (Unified CM).

  • Prázdný indikátor – Jdeš na webexový hovor.

Další informace naleznete v tématu Zjistěte, jakou volací službu máte, a podporované možnosti volání .