Under ett samtal trycker du på Mer och sedan på Visastatistik.

  • BSCF-samtal – Dina telefontjänster använder samtal i Webex (Webex Calling).

  • CUCM-samtal– Dina telefontjänster använder samtal i Webex (Unified CM).

  • Tom indikator – du är i ett Webex-samtal.

Mer information finns i Vilka samtalstjänst du har och vilka samtalsalternativ somstöds.