Tapp Mer under en samtale, og velg deretter Vis statistikk.

  • BSCF-anrop – Telefontjenestene bruker Anrop i Webex (Webex-anrop).

  • CUCM-samtale– Telefontjenestene bruker Anrop i Webex (Enhetlig CM).

  • Tom indikator: Du er i en Webex-samtale.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Finne ut hvilken anropstjeneste du har og alternativer for støttede anrop .