Podczas połączenia naciśnij pozycję Więcej , a następnie wybierz pozycję Pokaż statystyki.

  • BSCF Call — Twoje usługi telefoniczne korzystają z połączeń w webex (Webex Calling).

  • POŁĄCZENIE CUCM— Twoje usługi telefoniczne korzystają z połączeń w webex (Unified CM).

  • Pusty wskaźnik — jesteś na wywołaniu Webex.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dowiedz się, jaką usługę połączeń masz i obsługiwane opcje połączeń .