1

Výběrem Účastníci. vyberte panel Účastníci.

2

Začněte psát název do vyhledávacího panelu.

Můžete zadat jméno účastníka nebo zadat název videoza serveru. Když se ke schůzce připojí více účastníků ke stejnému zařízení, jejich jména se zobrazí ve skupině pod názvem zařízení.

3

Chcete-li vymazat vyhledávací lištu, vyberte Vymazání tohoto vstupního tlačítka.

1

Otevřete aplikaci Webex Meetings na mobilním zařízení a klepněte na Přihlásitse .

2

Klepněte na Připojit se ke schůzce ,zadejte číslo schůzky, adresu URL osobní místnosti nebo uživatelské jméno hostitele a potom klepněte na Připojit se.

3

Výběrem vyberte panel Účastníci.

4

Začněte psát název do vyhledávacího panelu.

Můžete zadat jméno účastníka nebo zadat název videoza serveru. Když se ke schůzce připojí více účastníků ke stejnému zařízení, jejich jména se zobrazí ve skupině pod názvem zařízení.

5

Chcete-li vymazat vyhledávací lištu, vyberte Vymazání tohoto vstupního tlačítka.