1

VäljParticipants.för att öppna mötesdeltagarpanelen.

2

Börja skriva ett namn i fältet Sök bar.

Du kan ange namnet på en mötesdeltagare eller ange namnet på en videoenhet. När flera deltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamn.

3

För att rensa sökfältet väljer duClear this entry button.

1

Öppna Webex Meetings-appen på din mobila enhet och tryck på Logga in.

2

Tryck Delta i möte , ange mötesnumret, URL:en till det personliga rummet eller värdens användarnamn och tryck sedan på Delta .

3

Väljför att öppna mötesdeltagarpanelen.

4

Börja skriva ett namn i fältet Sök bar.

Du kan ange namnet på en mötesdeltagare eller ange namnet på en videoenhet. När flera deltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamn.

5

För att rensa sökfältet väljer duClear this entry button.