1

Välj Deltagare. för att öppna panelen Mötesdeltagare.

2

Börja skriva in ett namn i sökfältet.

Du kan ange namnet på en mötesdeltagare eller ange namnet på en videoenhet. När flera mötesdeltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamnet.

3

För att rensa sökfältet väljer du Ta bort den här knappinmatningen.

1

Öppna enheten Webex Meetings-app din mobila enhet och tryck på Logga in.

2

Tryck på Delta i möte, mötesnummer URL till personligt rum eller värdens användarnamn och knacka sedan på Delta.

3

Välj för att öppna panelen Mötesdeltagare.

4

Börja skriva in ett namn i sökfältet.

Du kan ange namnet på en mötesdeltagare eller ange namnet på en videoenhet. När flera mötesdeltagare ansluter till samma enhet för att delta i mötet visas deras namn i en grupp under enhetsnamnet.

5

För att rensa sökfältet väljer du Ta bort den här knappinmatningen.