1

Zaznacz, Uczestników. aby otworzyć panel Uczestnicy.

2

Zacznij wpisywać nazwę na pasku wyszukiwania.

Możesz wprowadzić nazwę uczestnika lub nazwę urządzenia wideo. Gdy wielu uczestników łączy się z tym samym urządzeniem, aby dołączyć do spotkania, ich imiona i nazwiska są wyświetlane w grupie pod nazwą urządzenia.

3

Aby wyczyścić pasek wyszukiwania, wybierz pozycję Wyczyść ten przycisk wpisu.

1

Otwórz aplikację Webex Meetings na urządzeniu przenośnym i dotknij opcji Zaloguj się.

2

Naciśnij pozycję Dołącz dospotkania, wprowadź numer spotkania, adres URL pokoju osobistego lub nazwę użytkownika gospodarza, a następnie naciśnij pozycję Dołącz.

3

Zaznacz, aby otworzyć panel Uczestnicy.

4

Zacznij wpisywać nazwę na pasku wyszukiwania.

Możesz wprowadzić nazwę uczestnika lub nazwę urządzenia wideo. Gdy wielu uczestników łączy się z tym samym urządzeniem, aby dołączyć do spotkania, ich imiona i nazwiska są wyświetlane w grupie pod nazwą urządzenia.

5

Aby wyczyścić pasek wyszukiwania, wybierz pozycję Wyczyść ten przycisk wpisu.