1

VyberteParticipants.otvorte panel účastníkov.

2

Začnite písať meno do Vyhľadávanie bar.

Môžete zadať meno účastníka alebo meno video zariadenia. Keď sa k rovnakému zariadeniu pripojí viacero účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi, ich mená sa zobrazia v skupine pod názvom zariadenia.

3

Ak chcete vyčistiť Vyhľadávanie bar, vyberteClear this entry button.

1

Otvorte aplikáciu Webex Meetings na svojom mobilnom zariadení a klepnite na Prihlásiť sa.

2

Klepnite Pripojte sa k schôdzi, zadajte číslo stretnutia, adresu URL osobnej miestnosti alebo používateľské meno hostiteľa a potom klepnite na Pripojte sa.

3

Vyberteotvorte panel účastníkov.

4

Začnite písať meno do Vyhľadávanie bar.

Môžete zadať meno účastníka alebo meno video zariadenia. Keď sa k rovnakému zariadeniu pripojí viacero účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi, ich mená sa zobrazia v skupine pod názvom zariadenia.

5

Ak chcete vyčistiť Vyhľadávanie bar, vyberteClear this entry button.