1

IzaberiParticipants.da biste otvorili tablu "Učesnici".

2

Počnite da unosite ime u traku za pretragu.

Možete da unesete ime učesnika ili da unesete ime video uređaj. Kada se više učesnika poveže na isti uređaj da bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziv uređaja.

3

Da biste obrisali traku za pretragu, izaberiteClear this entry button.

1

Otvorite aplikaciju Webex Meetings na mobilni uređaj i dodirnite Prijavite se.

2

Dodirnite "Pridruži se sastanku", broj sastanka unesite URL lične sobe ili korisničko ime organizatora, a zatim dodirnite "Pridruži se".

3

Izaberida biste otvorili tablu "Učesnici".

4

Počnite da unosite ime u traku za pretragu.

Možete da unesete ime učesnika ili da unesete ime video uređaj. Kada se više učesnika poveže na isti uređaj da bi se pridružili sastanku, njihova imena pojavljuju se u grupi ispod naziv uređaja.

5

Da biste obrisali traku za pretragu, izaberiteClear this entry button.