1

Přejděte na soubor v prostoru, najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat složku.


 

Můžete také klepnout na položku Obsah a potom vybrat položku Soubory. Soubory můžete zobrazit v zobrazení seznamu nebo v zobrazenímřížky. Najeďte myší na soubor a klikněte na Aktualizovat sdílení souborů.

2

V rozbalovací okně klepněte na tlačítko Povolit úpravy, pokud chcete uživatelům udělit oprávnění k úpravám souboru, a potom klepněte na tlačítko Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít všichni v prostoru přístup k souboru.

Soubor OneDrivu nebo SharePointu Online, který byl dříve sdílen v prostoru, můžete změnit. Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor upravovat, zobrazit ani zobrazit jeho náhled.

1

V prostoru klepněte na , vyberte Obsah a potom klepněte na Soubory .

2

Dlouho stiskněte soubor a klepněte na Znovu synchronizovat soubor.

3

V rozbalovací okně vyberte Povolit úpravy, pokud chcete dát lidem oprávnění k úpravám souboru, a klepněte na Aktualizovat.

Po aktualizaci oprávnění budou mít k souboru přístup všichni v prostoru.