Nastavení bezdrátové sítě LAN z telefonu

Bezdrátové připojení LAN podporuje pouze Cisco IP Phone 8861 a 8865.

Zkontrolujte, zda telefon není připojen k síti Ethernet. Vyžaduje samostatné napájení.

Pro uživatele Wi-Fi se doporučuje rychlé zabezpečení roamingu.

Úplné informace o konfiguraci naleznete v Průvodci zaváděním bezdrátové sítě LAN Cisco IP Phone 8800 na tomto místě:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html

Průvodce zaváděním bezdrátové sítě LAN Cisco IP Phone 8800 obsahuje následující informace o konfiguraci:

 • Konfigurace bezdrátové sítě

 • Konfigurace bezdrátové sítě na IP telefonu Cisco

1

Stiskněte tlačítko Aplikace.

2

Vyberte položku Konfigurace sítě > Konfigurace Wi-Fi.

3

Na obrazovce Připojit k Wi-Fi klepnutím na tlačítko Skenovat zobrazíte seznam dostupných sítí Wi-Fi (SSID).

4

Po dokončení skenování vyberte SSID a nastavte pole pro připojení telefonu k této síti, jak je popsáno v tabulce Nabídky seznamu skenování.

Pro zastavení procesu skenování můžete také kliknout na tlačítko Zrušit.

Pokud je váš telefon přiřazen k SSID, přidružené SSID se zobrazí v horní části naskenovaného seznamu s zaškrtávací značkou před ním.

5

(Volitelné) Stisknutím tlačítka Jiné přidejte nový název sítě, ke které chcete telefon připojit. Nastavte pole tak, jak je popsáno v tabulce Další nabídka Wi-Fi.

Nabídky seznamu skenování

Pole

Typ pole nebo možnosti

Výchozí

Popis

Bezpečnostní režim

Autom.

Žádné

WEP

PSK

Žádné

Umožňuje vybrat typ ověření, který telefon používá pro přístup k síti WLAN.

ID uživatele

Umožňuje zadat ID uživatele pro profil sítě.

Heslo

WEP klíč

Přístupová fráze

Umožňuje zadat heslo pro vytvořený síťový profil. Typ hesla závisí na zvoleném bezpečnostním režimu.

 • Heslo: Bezpečnostní režim je Auto.

 • Heslo: Bezpečnostní režim je PSK.

 • WEP klíč: Bezpečnostní režim je WEP.

802.11 režim

 • Autom.

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Autom.

Umožňuje vybrat standard bezdrátového signálu, který se používá v síti WLAN.

Nabídka Wi-Fi Ostatní

Pole

Typ pole nebo možnosti

Výchozí

Popis

Bezpečnostní režim

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Žádné

Žádné

Umožňuje vybrat typ ověření, který telefon používá pro přístup k síti WLAN.

Název sítě

Umožňuje zadat jedinečný název profilu Wi-Fi. Toto jméno se zobrazí v telefonu.

ID uživatele

Umožňuje zadat ID uživatele pro profil sítě.

Heslo

Umožňuje zadat heslo pro síťový profil.

802.11 režim

 • Autom.

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Autom.

Umožňuje vybrat standard bezdrátového signálu, který se používá v síti WLAN.