Konfigurere trådløst LAN fra telefonen

Bare Cisco IP Phone 8861 og 8865 støtter trådløse LAN-tilkoblinger.

Kontroller at telefonen ikke er koblet til Ethernet. Det krever en egen strømforsyning.

En rask sikker roamingmetode anbefales for Wi-Fi-brukere.

Hvis du vil ha fullstendig konfigurasjonsinformasjon, kan du se Cisco IP Phone 8800 Wireless LAN Deployment Guide på denne plasseringen:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html

Cisco IP Phone 8800 Wireless LAN Deployment Guide inneholder følgende konfigurasjonsinformasjon:

 • Konfigurasjon av trådløst nettverk

 • Konfigurasjon av trådløst nettverk på Cisco IP Phone

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Nettverkskonfigurasjon > Wi-Fi-konfigurasjon.

3

I skjermbildet Koble til Wi-Fi klikker du på Skann for å få en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk (SSIDer).

4

Velg en SSID når skanningen er fullført, og konfigurer feltene for telefonen til å koble til det nettverket som beskrevet i tabellen Skann listemenyer.

Du kan også klikke Avbryt for å stoppe skanneprosessen.

Hvis telefonen din er knyttet til en SSID, vises den tilknyttede SSID-en øverst på skannet liste med et merke foran seg.

5

(Valgfritt) Trykk Annet for å legge til et nytt nettverksnavn som du vil koble telefonen til. Definer feltene som beskrevet i tabellen Annen Meny for Wi-Fi.

Menyer for skanneliste

Felt

Felttype eller valg

Standard

Beskrivelse

Sikkerhetsmodus

Automatisk

Ingen

WEP

PSK

Ingen

Lar deg velge hvilken type godkjenning telefonen bruker for å få tilgang til WLAN.

Bruker-ID

Lar deg angi en bruker-ID for nettverksprofilen.

Passord

WEP-nøkkel

Passfrase

Lar deg skrive inn passord for nettverksprofilen du oppretter. Passordtypen avhenger av sikkerhetsmodusen du har valgt.

 • Passord: Sikkerhetsmodus er Automatisk.

 • Passfrase: Sikkerhetsmodus er PSK.

 • WEP Nøkkel: Sikkerhetsmodus er WEP.

802.11-modus

 • Automatisk

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Automatisk

Lar deg velge den trådløse signalstandarden som brukes i WLAN.

Annen Wi-Fi-meny

Felt

Felttype eller valg

Standard

Beskrivelse

Sikkerhetsmodus

EAP-RASK

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Ingen

Ingen

Lar deg velge hvilken type godkjenning telefonen bruker for å få tilgang til WLAN.

Navn på nettverk

Lar deg skrive inn et unikt navn på Wi-Fi-profilen. Dette navnet vises på telefonen.

Bruker-ID

Lar deg angi en bruker-ID for nettverksprofilen.

Passord

Lar deg skrive inn et passord for nettverksprofilen.

802.11-modus

 • Automatisk

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Automatisk

Lar deg velge den trådløse signalstandarden som brukes i WLAN.