Konfigurere trådløst LAN fra telefonen

Bare Cisco IP Phone 8861 og 8865 støtter trådløse LAN-tilkoblinger.

Kontroller at telefonen ikke er koblet til Ethernet. Den krever en egen strøm forsyning.

Det anbefales en rask og sikker roamingmetode for Wi-Fi-brukere.

For fullstendige konfigurasjons detaljer kan du se Cisco IP Phone 8800- distribusjons veiledningen for trådløst LAN her.

Distribusjonsveiledningen for trådløst LAN for Cisco IP-telefon 8800 omfatter følgende konfigurasjonsinformasjon:

 • Konfigurasjon av trådløst nettverk

 • Konfigurasjon av trådløst nettverk på Cisco IP-tele

1

Trykk på programmer .

2

Velg nettverks konfigurasjon > Wi-Fi konfigurasjon.

3

Velg Wi-Fi Type og trykk på velg - knappen for å velge fra WLAN og WPS.

4

i skjerm bildet Wi-Fi profil klikker du på skann for å vise en liste over tilgjengelige trådløse nettverk (ssider).

Du kan også klikke på Avbryt for å stoppe skanne prosessen.

Hvis telefonen er knyttet til en SSID, vil den tilknyttede SSID vises øverst på den skannede listen med en hake foran den.

5

Velg en SSID når skanningen er fullført, og angi feltene for telefonen for å koble til dette nettverket som beskrevet i tabellen skanne liste- menyer .

6

Eventuelle Trykk på annet for å legge til et nytt nettverks navn du vil koble telefonen til. Angi feltene som beskrevet i den Wi-Fi andre meny tabellen.

Skanne liste menyer

Felt

Felttype eller valg

Standard

Beskrivelse

Sikkerhetsmodus

Automatisk

Ingen

WEP

PSK

Ingen

Her kan du velge hvilken godkjenningstype telefonen skal bruke til å få tilgang til WLAN-et.

Bruker-ID

Lar deg angi en bruker-ID for nettverksprofilen.

Passord

WEP-nøkkel

Passord

Lar deg angi passord for nettverksprofilen du oppretter. Typen passord er avhengig av sikkerhetsmodusen du har valgt.

 • Passord: Sikkerhetsmodus er Automatisk.

 • Passfrase: Sikkerhetsmodus er PSK.

 • WEP-nøkkel: Sikkerhetsmodus er WEP.

802.11-modus

 • Automatisk

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Automatisk

Lar deg velge den trådløse signal standarden som brukes i WLAN.

Wi-Fi annen meny

Felt

Felttype eller valg

Standard

Beskrivelse

Sikkerhetsmodus

EAP-RASK

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Ingen

Ingen

Her kan du velge hvilken godkjenningstype telefonen skal bruke til å få tilgang til WLAN-et.

Nettverksnavn

Her kan du angi et unikt navn på Wi-Fi-profilen. Dette navnet vises på telefonen.

Bruker-ID

Lar deg angi en bruker-ID for nettverksprofilen.

Passord

Lar deg angi et passord for nettverks profilen.

802.11-modus

 • Automatisk

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Automatisk

Lar deg velge den trådløse signal standarden som brukes i WLAN.