Podešavanje bežične LAN mreže sa telefona

Samo Cisco IP Phone 8861 i 8865 podržavaju bežične LAN veze.

Uverite se da telefon nije povezan sa Ethernet-om. Zahteva posebno napajanje.

Za korisnike Wi-Fi mreže preporučuje se metod brzog bezbednog rominga.

Kompletne informacije o konfiguraciji potražite u vodiču za primenu bežičnog LAN-a Cisco IP Phone 8800 na ovoj lokaciji:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html

Vodič za primenu bežičnog LAN-a Cisco IP Phone 8800 uključuje sledeće informacije o konfiguraciji:

 • Konfiguracija bežične mreže

 • Konfiguracija bežične mreže na Cisco IP telefonu

1

Pritisnite aplikacije.

2

Izaberite konfiguraciju mreže > Wi-Fi konfiguraciju.

3

Na ekranu Povezivanje sa Wi-Fi mrežom kliknite na dugme Skeniraj da biste dobili listu dostupnih Wi-Fi mreža (SSID-a).

4

Izaberite SSID kada se skeniranje dovrši i podesite polja za povezivanje telefona sa tom mrežom kao što je opisano u tabeli "Meniji liste skeniranja".

Takođe možete da kliknete na dugme "Otkaži" da biste zaustavili proces skeniranja.

Ako je telefon povezan sa SSID-om, povezani SSID se pojavljuje na vrhu skenirane liste sa potvrdnim znakom ispred sebe.

5

(Opcionalno) Pritisnite dugme "Ostalo" da biste dodali novo ime mreže sa kojim želite da povežete telefon. Podesite polja kao što je opisano u tabeli "Drugi meni Za Wi-Fi".

Meniji liste skeniranja

Polje

Vrsta polja ili izbori

Podrazumevano

Opis

Bezbednosni režim

Automatski

Nijedno

WEP

PSK

Nijedno

Omogućava vam da izaberete tip potvrde identiteta koji telefon koristi za pristup WLAN-u.

ID korisnika

Dozvoljava vam da unesete korisnički ID za mrežni profil.

Lozinka

WEP ključ

Fraza za prolaz

Dozvoljava vam da unesete lozinku za mrežni profil koji kreirate. Tip lozinke zavisi od bezbednosnog režima koji ste izabrali.

 • Lozinka: Bezbednosni režim je automatski.

 • Fraza za prolaz: Bezbednosni režim je PSK.

 • WEP ključ: Bezbednosni režim je WEP.

802.11 mod

 • Automatski

 • 2.4 GHz

 • 5 GHz

Automatski

Omogućava vam da izaberete standard bežičnog signala koji se koristi u WLAN-u.

Drugi meni za Wi-Fi

Polje

Vrsta polja ili izbori

Podrazumevano

Opis

Bezbednosni režim

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Nijedno

Nijedno

Omogućava vam da izaberete tip potvrde identiteta koji telefon koristi za pristup WLAN-u.

Ime mreže

Dozvoljava vam da unesete jedinstveno ime za Wi-Fi profil. Ovo ime se prikazuje na telefonu.

ID korisnika

Dozvoljava vam da unesete korisnički ID za mrežni profil.

Lozinka

Dozvoljava vam da unesete lozinku za mrežni profil.

802.11 mod

 • Automatski

 • 2.4 GHz

 • 5 GHz

Automatski

Omogućava vam da izaberete standard bežičnog signala koji se koristi u WLAN-u.