Ställa in trådlöst nätverk från telefonen

Endast Cisco IP-telefon 8861 och 8865 har stöd för trådlösa LAN-anslutningar.

Se till att telefonen inte är ansluten till Ethernet. Separat strömförsörjning krävs.

En fast och säker roamingmetod rekommenderas för Wi-Fi-användare.

Fullständig konfigurationsinformation finns i Driftsättningsguiden för Cisco IP-telefon 8800 trådlöst nätverk som du hittar här.

Driftsättningsguiden för Cisco IP-telefon 8800 trådlöst nätverk innehåller följande konfigurationsinformation:

 • Konfiguration av trådlöst nätverk

 • Konfiguration av trådlöst nätverk på Cisco IP-telefon

1

Pressapplikationer .

2

Välj Nätverkskonfiguration > Wi-Fi konfiguration.

3

Välj WiFi-typ och tryck på Välj för att välja från WLAN och WPS.

4

På skärmen Wi-Fi-profil klickar du på Skanna så visas en lista över tillgängliga trådlösa nätverk (SSID).

Du kan också klicka på Avbryt om du vill avbryta skanningsprocessen.

Om din telefon är associerad med ett SSID visas det associerade SSID:t högst upp i skanningslistan med en bock framför.

5

Välj en SSID när skanningen är klar och ställ in fälten för anslutning till telefonen till nätverket enligt beskrivningen i menytabellen Skanna lista.

6

(Valfritt) Tryck på Annat för att lägga till ett nytt nätverksnamn som du vill ansluta telefonen till. Ställ in fälten enligt beskrivningen i Wi-Fi andra menytabellen .

Skanningslistmenyer

Fält

Typ av fält eller val

Standard

Beskrivning

Säkerhetsläge

Auto

Ingen

WEP

PSK

Ingen

Gör att du kan välja typ av autentisering som telefonen använder för att komma åt WLAN-nätverket.

Användar-ID

Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen.

Lösenord

WEP-nyckel

Lösenfras

Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Typen av lösenord beror på säkerhetsläget som du har valt.

 • Lösenord: Säkerhetsläget är automatiskt.

 • Lösenfras: Säkerhetsläget är PSK.

 • WEP-nyckel: Säkerhetsläget är WEP.

802.11-läge

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Gör att du kan välja standard för trådlös signal som används i WLAN-nätverket.

Wi-Fi övrigt-menyn

Fält

Typ av fält eller val

Standard

Beskrivning

Säkerhetsläge

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Ingen

Ingen

Gör att du kan välja typ av autentisering som telefonen använder för att komma åt WLAN-nätverket.

Nätverksnamn

Gör att du kan ange ett unikt namn för WiFi-profilen. Det här namnet visas på telefonen.

Användar-ID

Gör att du kan ange ett användar-ID för nätverksprofilen.

Lösenord

Gör att du kan ange ett lösenord för nätverksprofilen.

802.11-läge

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Gör att du kan välja standard för trådlös signal som används i WLAN-nätverket.