Konfigurera Trådlöst LAN från telefonen

Endast IP-telefon 8861 och 8865 från Cisco har stöd för trådlösa LAN-anslutningar.

Se till att telefonen inte är ansluten till Ethernet. Det krävs en separat strömförsörjning.

En snabb och säker roaming-metod rekommenderas för Wi-Fi-användare.

Se distributionsguiden för trådlöst LAN för IP-telefon 8800 från Cisco för fullständig konfigurationsinformation här:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-implementation-design-guides-list.html

Distributionsguiden för trådlöst LAN för IP-telefon 8800 från Cisco innehåller följande konfigurationsinformation:

 • Konfiguration av trådlöst nätverk

 • Trådlös nätverkskonfiguration för IP-telefon från Cisco

1

Tryck på Program.

2

Välj Nätverkskonfiguration > Wi-Fi-konfiguration.

3

På skärmen Anslut till Wi-Fi klickar du på Skanna för att hämta en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk (SSID).

4

Välj ett SSID när skanningen är klar och ställ in fälten för din telefon för att ansluta till nätverket enligt beskrivningen i tabellen Skanna listmenyer.

Du kan också klicka på Avbryt för att stoppa skanningsprocessen.

Om din telefon är kopplad till ett SSID visas associerat SSID överst i listan över skannade filer med en bockmarkering framför.

5

(Valfritt) Tryck på Annat för att lägga till ett nytt nätverksnamn som du vill ansluta telefonen till. Konfigurera fälten enligt anvisningarna i tabellen Wi-Fi, annan meny.

Skanna listmenyer

Fält

Fälttyp eller alternativ

Standard

Beskrivning

Säkerhetsläge

Auto

Inget

WEP

PSK

Inget

Här kan du välja vilken typ av verifiering telefonen ska använda för åtkomst till WLAN.

Användar-ID

Här kan du ange ett användar-ID för nätverksprofilen.

Lösenord

WEP-nyckel

Lösenordsfras

Här kan du ange lösenord för nätverksprofilen som du skapar. Lösenordstypen beror på vilket säkerhetsläge du har valt.

 • Lösenord: Säkerhetsläget är Auto.

 • Lösenordsfras: Säkerhetsläget är PSK.

 • WEP-nyckel: Säkerhetsläget är WEP.

802.11-läge

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Här kan du välja den trådlösa signalstandarden som används i WLAN.

Wi-Fi, annan meny

Fält

Fälttyp eller alternativ

Standard

Beskrivning

Säkerhetsläge

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Inget

Inget

Här kan du välja vilken typ av verifiering telefonen ska använda för åtkomst till WLAN.

Nätverksnamn

Här kan du ange ett unikt namn på Wi-Fi-profilen. Namnet visas i telefonen.

Användar-ID

Här kan du ange ett användar-ID för nätverksprofilen.

Lösenord

Här kan du ange ett lösenord för nätverksprofilen.

802.11-läge

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Här kan du välja den trådlösa signalstandarden som används i WLAN.