Draadloos LAN instellen vanaf de telefoon

Alleen de Cisco IP-telefoon 8861 en 8865 ondersteunen draadloze LAN-verbindingen.

Zorg ervoor dat de telefoon niet met Ethernet is verbonden. Hiervoor is een aparte voeding vereist.

Een snelle en veilige roamingmethode wordt aanbevolen voor Wi-Fi-gebruikers.

Raadpleeg de Cisco IP Phone 8800 Wireless LAN Deployment Guide hier voor de volledige configuratie gegevens.

De Cisco IP-telefoon 8800 WLAN-implementatiehandleiding bevat de volgende configuratie-informatie:

 • Configuratie voor draadloze netwerken

 • Configuratie voor draadloze netwerken op de Cisco IP Phone

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer netwerk configuratie > Wi-Fi configuratie.

3

Selecteer Type Wi-Fi en druk op de knop Selecteren om een keuze te maken tussen WLAN en WPS.

4

Klik in het scherm Wi-Fi-profiel op Scannen om een lijst met beschikbare draadloze netwerken (SSID's) weer te geven.

U kunt ook op Annuleren klikken om het scanproces te stoppen.

Als uw telefoon is gekoppeld aan een SSID, verschijnt de gekoppelde SSID aan het begin van de gescande lijst met een vinkje ervoor.

5

Selecteer een SSID wanneer de scan is voltooid en stel de velden voor uw telefoon in op een verbinding met dat netwerk zoals beschreven in de tabel menu's scan lijst.

6

Optioneel Druk op Overig om een nieuwe netwerk naam toe te voegen waarmee u de telefoon wilt aansluiten. Stel de velden in zoals beschreven in de Wi-Fi andere menu tabel.

Menu's in scan lijst

Veld

Veldtype of keuzen

Standaard

Beschrijving

Beveiligingsmodus

Auto

Geen

WEP

PSK

Geen

Hiermee kunt u het type verificatie selecteren dat de telefoon gebruikt voor toegang tot het WLAN.

Gebruikers-id

Hiermee kunt u een gebruikers-id invoeren voor het netwerkprofiel.

Wachtwoord

WEP-sleutel

Wachtwoordzin

Hiermee kunt u een wachtwoord invoeren voor het netwerkprofiel dat u maakt. Het type wachtwoord is afhankelijk van de beveiligingsmodus die u hebt geselecteerd.

 • Wachtwoord: beveiligingsmodus is automatisch.

 • Wachtwoordzin: beveiligingsmodus is PSK.

 • WEP-sleutel: beveiligingsmodus is WEP.

802.11-modus

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Hiermee kunt u het draadloze standaardsignaal kiezen dat wordt gebruikt in het WLAN.

Wi-Fi andere menu

Veld

Veldtype of keuzen

Standaard

Beschrijving

Beveiligingsmodus

EAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP (MSCHAPV2)

PSK

WEP

Geen

Geen

Hiermee kunt u het type verificatie selecteren dat de telefoon gebruikt voor toegang tot het WLAN.

Netwerknaam

Hiermee voert u een unieke naam in voor het Wi-Fi-profiel. Deze naam wordt weergegeven op de telefoon.

Gebruikers-id

Hiermee kunt u een gebruikers-id invoeren voor het netwerkprofiel.

Wachtwoord

Hiermee kunt u een wachtwoord invoeren voor het netwerkprofiel.

802.11-modus

 • Auto

 • 2,4 GHz

 • 5 GHz

Auto

Hiermee kunt u het draadloze standaardsignaal kiezen dat wordt gebruikt in het WLAN.