Zobrazení možností vlastního zobrazení v nastavení schůzek.

Vlastní zobrazení je vaše vlastní zobrazení videa během schůzky. Umožňuje vám vidět stejný pohled na sebe, jaký vidí ostatní.

Tyto možnosti řídí pouze váš pohled na sebe, ne to, co vidí ostatní.

1

Změňte polohu vlastního zobrazení během schůzky nebo kdykoli a změna se bude vztahovat na všechny vaše budoucí schůzky vAplikace Webex:

 • Během schůzky klikněte na Možnosti videa > Místo vlastníhozobrazení.

  K poloze s vlastním zobrazením se dostanete také kliknutím na Další možnosti ve vlastním zobrazení.

 • Když nejste na schůzce, přejděte na svůj profilový obrázek a klikněte na Nastavení > video.
2

Posuňte se dolů na Vlastní zobrazení na schůzkách a vyberte požadovanou možnost:

 • Ukažte ostatním– Pokud se chcete cítit součástí ostatních účastníků schůzky, ukažte svůj vlastní pohled na videa ostatních účastníků. Toto je výchozí volba.
 • Zobrazit v plovoucím okně– Chcete-li na obrazovce vytvořit více místa pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

   
  Pokud zvolíte tuto možnost a vaše vlastní zobrazení pokrývá sdílený obsah, přetáhněte ho do jiného rohu okna schůzky.
 • Skrýt– Pokud se nechcete dívat na sebe, skryjte svůj pohled na sebe.

  Ostatní účastníci vás stále mohou vidět. Pokud nechcete, aby vás ostatní viděli, vypněte své video.

3

Zaškrtněte políčko Zobrazit pouze v případě, že je moje video zapnuté , pokud chcete, aby se vaše vlastní zobrazení zobrazovalo pouze tehdy, když video zapnete a vyberete Možnost Zobrazit s ostatními nebo Zobrazit v plovoucím okně. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Pokud tuto možnost nevyberete a video vypnete, zobrazí se ve vlastním zobrazení váš profilový obrázek nebo zobrazované jméno.

4

Klikněte na položku Uložit.

1

Změňte polohu vlastního zobrazení během schůzky nebo kdykoli a změna se bude vztahovat na všechny vaše budoucí schůzky vAplikace Webex:

 • Během schůzky klikněte na Možnosti videa > Místo vlastníhozobrazení.

  K poloze s vlastním zobrazením se dostanete také kliknutím na Další možnosti ve vlastním zobrazení.

 • Když nejste na schůzce, přejděte na svůj profilový obrázek a klikněte na Předvolby > video.
2

Posuňte se dolů na Vlastní zobrazení na schůzkách a vyberte požadovanou možnost:

 • Ukažte ostatním– Pokud se chcete cítit součástí ostatních účastníků schůzky, ukažte svůj vlastní pohled na videa ostatních účastníků. Toto je výchozí volba.
 • Zobrazit v plovoucím okně– Chcete-li na obrazovce vytvořit více místa pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

   
  Pokud zvolíte tuto možnost a vaše vlastní zobrazení pokrývá sdílený obsah, přetáhněte ho do jiného rohu okna schůzky.
 • Skrýt– Pokud se nechcete dívat na sebe, skryjte svůj pohled na sebe.

  Ostatní účastníci vás stále mohou vidět. Pokud nechcete, aby vás ostatní viděli, vypněte své video.

3

Zaškrtněte políčko Zobrazit pouze v případě, že je moje video zapnuté , pokud chcete, aby se vaše vlastní zobrazení zobrazovalo pouze tehdy, když video zapnete a vyberete Možnost Zobrazit s ostatními nebo Zobrazit v plovoucím okně. Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuto.

Pokud tuto možnost nevyberete a video vypnete, zobrazí se ve vlastním zobrazení váš profilový obrázek nebo zobrazované jméno.

4

Klikněte na položku Uložit.