Prikazivanje opcija prikaza prikaza u postavkama sastanaka.

Vaš lični prikaz je sopstveni prikaz vašeg videa tokom sastanka. Omogućava vam da vidite isti pogled na sebe koji drugi vide.

Ove opcije kontrolišu samo vaš pogled na sebe, a ne i ono što drugi vide.

1

Promena lokacije za samostalni prikaz tokom sastanka ili bilo kada, a promena se primenjuje na sve buduće sastanke uAplikacija Webex:

 • Tokom sastanka izaberite stavku Opcije video zapisa > lokaciju prikaza prikaza.

  Lokaciji za samostalni prikaz možete pristupiti i tako što ćete kliknuti na više opcija u svom prikazu.

 • Kada niste na sastanku, idite na sliku profila i kliknite na dugme Postavke > Video.
2

Pomerite se nadole do prikaza "Samo" na sastancima i odaberite opciju:

 • Prikažite sa drugima– Ako želite da se osećate uključeno sa ostalim učesnicima sastanka, prikažite svoj prikaz sebe sa video zapisima drugih učesnika. Ovo je podrazumevani izbor.
 • Prikažite u plutajućem prozoru– Da biste napravili više prostora na ekranu da biste videli druge osobe ili deljeni sadržaj, prikažite svoj selfi prikaz u plutajućem prozoru.

   
  Ako odaberete ovu opciju, a prikaz sebe pokriva deljeni sadržaj, prevucite je u drugi ugao prozora sastanka.
 • Sakrijtese – Ako više volite da ne gledate sebe, sakrijte svoj pogled na sebe.

  Drugi učesnici još uvek mogu da te vide. Ako ne želite da vas drugi vide, isključite video.

3

Proverite opciju "Prikaži samo kada je moj video" ukljuиan ako ћelite da se prikaz na sebi prikazuje samo kada ukljuиite video zapis, a zatim izaberete opciju Prikaži sa drugima ili Prikaži u plutajućem prozoru. Po podrazumevanoj vrednosti, ovo polje za potvrdu nije potvrđeno.

Ako ne izaberete ovu opciju i isključite video zapis, vaš samostalni prikaz prikazuje sliku profila ili ime za prikaz.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.

1

Promena lokacije za samostalni prikaz tokom sastanka ili bilo kada, a promena se primenjuje na sve buduće sastanke uAplikacija Webex:

 • Tokom sastanka izaberite stavku Opcije video zapisa > lokaciju prikaza prikaza.

  Lokaciji za samostalni prikaz možete pristupiti i tako što ćete kliknuti na više opcija u svom prikazu.

 • Kada niste na sastanku, idite na sliku profila i izaberite stavku Željene postavke > Video.
2

Pomerite se nadole do prikaza "Samo" na sastancima i odaberite opciju:

 • Prikažite sa drugima– Ako želite da se osećate uključeno sa ostalim učesnicima sastanka, prikažite svoj prikaz sebe sa video zapisima drugih učesnika. Ovo je podrazumevani izbor.
 • Prikažite u plutajućem prozoru– Da biste napravili više prostora na ekranu da biste videli druge osobe ili deljeni sadržaj, prikažite svoj selfi prikaz u plutajućem prozoru.

   
  Ako odaberete ovu opciju, a prikaz sebe pokriva deljeni sadržaj, prevucite je u drugi ugao prozora sastanka.
 • Sakrijtese – Ako više volite da ne gledate sebe, sakrijte svoj pogled na sebe.

  Drugi učesnici još uvek mogu da te vide. Ako ne želite da vas drugi vide, isključite video.

3

Proverite opciju "Prikaži samo kada je moj video" ukljuиan ako ћelite da se prikaz na sebi prikazuje samo kada ukljuиite video zapis, a zatim izaberete opciju Prikaži sa drugima ili Prikaži u plutajućem prozoru. Po podrazumevanoj vrednosti, ovo polje za potvrdu nije potvrđeno.

Ako ne izaberete ovu opciju i isključite video zapis, vaš samostalni prikaz prikazuje sliku profila ili ime za prikaz.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.