Uzavřeli jsme partnerství s poskytovateli řešení archivace a prevence ztráty dat (DLP) pro řešení na klíč. Níže jsou uvedena některá z podporovaných řešení archivace a ochrany před únikem informací:

Archivační řešení

Řešení prevence ztráty dat

Jak integrovat Webex s vaším archivačním nebo únikovým řešením

V Control Hubu můžete přiřadit alespoň jednoho uživatele jako kontrolor dodržování předpisů. Přihlašovací údaje uživatelů se používají ve vašem archivačním nebo předpádovém softwaru. Chcete-li dokončit konfiguraci, obraťte se na tým podpory nebo prodeje pro archivaci nebo software ochrany před únikem informací.

Pokud používáte Global Relay, potřebujete samostatnou smlouvu Global Relay a Cisco Advanced Services.

V případě dotazů týkajících se těchto integrací Webex pro archivaci a ochranu před únikem informací můžete poslat e-mail na adresu: ask-teams-compliance@cisco.com