Nawiązaliśmy współpracę z dostawcami rozwiązań do archiwizacji i zapobiegania utracie danych (DLP) w zakresie rozwiązań "pod klucz". Oto niektóre z obsługiwanych rozwiązań archiwizacji i DLP:

Rozwiązania do archiwizacji

Rozwiązania do zapobiegania utracie danych

Jak zintegrować Webex z archiwiznym lub rozwiązaniem DLP

W Centrum sterowania Cisco Webex Control Hub można przypisać co najmniej jednegoużytkownika. Poświadczenia użytkowników są używane w oprogramowaniu do archiwizacji lub DLP. Aby ukończyć konfigurację, skontaktuj się z działem pomocy technicznej lub działu sprzedaży, aby uzyskać informacje o oprogramowaniu do archiwizacji lub DLP.

Jeśli korzystasz z programu Global Relay, potrzebujesz oddzielnego kontraktu Global Relay i Cisco Advanced Services.

W przypadku pytań dotyczących tych integracji Webex do archiwizacji i DLP, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: ask-teams-compliance@cisco.com