U partnerstvu smo sa dobavljačima rešenja za arhiviranje i sprečavanje gubitka podataka (DLP) za rešenja ključa. Slede neka od podržanih rešenja za arhiviranje i DLP:

Rešenja za arhiviranje

Rešenja za sprečavanje gubitaka podataka

Kako integrisati Webex sa vašim arhiviranjem ili DLP rešenjem?

Najmanje jednog korisnika možete dodeliti kao službenika usaglašenosti u kontrolnom čvorištu. Akreditivi korisnika se koriste u vašem arhivingu ili DLP softveru. Obratite se timu za podršku ili prodaju za vaš arhiviranje ili DLP softver da biste dovršili konfiguraciju.

Ako koristite Global Relay, onda vam je potreban poseban Global Relay i Cisco Advanced Services ugovor.

Za pitanja o ovim Webex integracijama za arhiviranje i DLP možete poslati e-poruku na adresu: ask-teams-compliance@cisco.com