1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte možnost Nastavení > Integrace a potom klikněte na Přidat účet.

2

V části Přidat účet zvolte možnost Pole.

3

Otevře se externí prohlížeč.

4

Zadejte informace o svém účtu a připojte se k účtu Box.

5

Klikněte na možnost Udělit přístup do pole.

6

Prohlížeč vás může vyzvat k povolení otevření aplikace Webex. Klikněte Ano .


 

  • Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, požádejte správce o potvrzení informace o účtu.
  • Stejným postupem se můžete přihlásit do služby Box kliknutím na sdílený soubor služby Box v prostoru Webex nebo výběrem ikony kancelářské sponky Share from Box.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte možnost Předvolby > Účty a potom klikněte na +.

2

Sousední pole, klikněte na možnost Připojit.

3

Otevře se externí prohlížeč.

4

Zadejte informace o svém účtu a připojte se k účtu Box.

5

Poté klikněte na možnost Udělit přístup do pole.

6

Prohlížeč vás může vyzvat k povolení otevření aplikace Webex. Klikněte Ano .


 

  • Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, požádejte správce o potvrzení informace o účtu.
  • Stejným postupem se můžete přihlásit do služby Box kliknutím na sdílený soubor služby Box v prostoru Webex nebo výběrem ikony kancelářské sponky Share from Box.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek, vyberte možnost Nastavení > Integrace > Přidat účet.

2

Zadejte informace o účtu a připojte se ke svému účtu.

3

Poté klepněte na možnost Udělit přístup do pole.


 

Správce může omezit účet, který používáte k přihlášení k účtu Box. Pokud se zobrazí chyba přístupu, požádejte správce o potvrzení informace o účtu.