1

Kliknite na sliku profila, izaberite stavku > integracije, a zatim kliknite na "Dodaj nalog".

2

U opciji "Dodaj nalog" izaberite " Box".

3

Otvoriće se spoljni pregledač.

4

Unesite svoj informacije o nalogu i povežite se sa svojim Box nalogom.

5

Kliknite na "Odobri pristup funkciji Box".

6

Pregledač će možda biti zatražen od vas da dozvolite box da otvori aplikaciju Webex. Kliknite na "Da ".


 

  • Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku pri pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili svoju informacije o nalogu.
  • Možete da sledite iste korake da biste prijaviti se u usluzi Box klikom na deljenu datoteku "Okvir" u Webex prostoru ili da izaberete ikonu za uključivanje papira, "Deli iz kutije".
1

Kliknite na sliku profila, izaberite željene opcije > naloge, a zatim kliknite na +.

2

Pored stavke Box, kliknite na "Poveži".

3

Otvoriće se spoljni pregledač.

4

Unesite svoj informacije o nalogu i povežite se sa svojim Box nalogom.

5

Zatim kliknite na "Odobri pristup funkciji Box".

6

Pregledač će možda biti zatražen od vas da dozvolite box da otvori aplikaciju Webex. Kliknite na "Da ".


 

  • Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku pri pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili svoju informacije o nalogu.
  • Možete da sledite iste korake da biste prijaviti se u usluzi Box klikom na deljenu datoteku "Okvir" u Webex prostoru ili da izaberete ikonu za uključivanje papira, "Deli iz kutije".
1

Dodirnite sliku profila, izaberite stavku > " > Dodaj nalog".

2

Unesite informacije o nalogu i povežite se sa nalogom.

3

Zatim dodirnite Odobri pristup funkciji Box.


 

Administrator može da ograniči nalog koji koristite za prijavljivanje na svoj Box nalog. Ako dobijete grešku pri pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili svoju informacije o nalogu.