1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Integracije, a zatim Kliknite Dodaj račun.

2

Unesite podatke o računu i povežite se s računom.

3

Zatim kliknite Odobri pristup okviru.


 

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na box račun. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.

1

Kliknite svoju profilnu sliku, odaberite Preference > Računi , azatim +.

2

Unesite podatke o računu i povežite se s računom okvira.

3

Zatim kliknite Odobri pristup okviru.


 

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na box račun. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.

1

Dodirnite svoju profilnu sliku, odaberite Postavke > Integracije > Dodaj račun.

2

Unesite podatke o računu i povežite se s računom.

3

Zatim dodirnite Odobri pristup okviru.


 

Administrator može ograničiti račun koji koristite za prijavu na box račun. Ako vam se prikaže pogreška u pristupu, obratite se administratoru da biste potvrdili podatke o računu.