1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Ustawienia > integracji , a następnie kliknijpozycję Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Kliknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz pozycję Preferencje > konta , a następnie kliknij pozycję + .

2

Wprowadź informacje o swoim koncie i połącz się z kontem Box.

3

Następnie kliknij pozycję Udziel dostępu do pola.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.

1

Stuknij swoje zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem.

3

Następnie stuknij pozycję Udziel dostępu doboxu .


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się na konto Box. Jeśli zostanie wyświetlony błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.