1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Ustawienia > Integracje, a następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

2

W polu Dodaj konto wybierz Box.

3

Zostanie otwarta przeglądarka zewnętrzna.

4

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem Box.

5

Kliknij opcję Udziel dostępu do pola.

6

Użytkownik może zostać poproszony przez przeglądarkę o zezwolenie firmie Box na otwarcie aplikacji Webex. Kliknij Tak .


 

  • Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.
  • Możesz wykonać te same czynności, aby zalogować się do Box, klikając udostępniony plik Box w obszarze Webex lub wybierając ikonę spinacza do papieru, Share from Box.
1

Kliknij zdjęcie profilowe, wybierz Preferencje > Konta, a następnie kliknij +.

2

Przyległe pole, kliknij przycisk Połącz.

3

Zostanie otwarta przeglądarka zewnętrzna.

4

Wprowadź informacje o koncie i połącz się z kontem Box.

5

Następnie kliknij przycisk Grant access to Box.

6

Użytkownik może zostać poproszony przez przeglądarkę o zezwolenie firmie Box na otwarcie aplikacji Webex. Kliknij Tak .


 

  • Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.
  • Możesz wykonać te same czynności, aby zalogować się do Box, klikając udostępniony plik Box w obszarze Webex lub wybierając ikonę spinacza do papieru, Share from Box.
1

Dotknij zdjęcia profilowego, wybierz Ustawienia > Integracje > Dodaj konto.

2

Wprowadź informacje o swoim koncie i połącz się z kontem.

3

Następnie dotknij opcji Udziel dostępu do Box.


 

Administrator może ograniczyć konto używane do logowania się do konta Box. Jeśli pojawi się błąd dostępu, skontaktuj się z administratorem, aby potwierdzić informacje o koncie.