1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Integreringer, og klikk deretter på Legg til konto.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til kontoen din.

3

Deretter klikker du på Gi tilgang til Box.


 

Administratoren kan begrense kontoen du bruker til å logge på Box-kontoen. Hvis det oppstår en tilgangsfeil, kontakter du administrator for å bekrefte kontoopplysningene.

1

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Kontoer, og klikk deretter på +.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til Box-kontoen.

3

Deretter klikker du på Gi tilgang til Box.


 

Administratoren kan begrense kontoen du bruker til å logge på Box-kontoen. Hvis det oppstår en tilgangsfeil, kontakter du administrator for å bekrefte kontoopplysningene.

1

Trykk på profilbildet ditt, velg Innstillinger > Integreringer > Legg til konto.

2

Angi kontoopplysningene dine, og koble til kontoen din.

3

Trykk deretter på Gi tilgang til Box.


 

Administratoren kan begrense kontoen du bruker til å logge på Box-kontoen. Hvis det oppstår en tilgangsfeil, kontakter du administrator for å bekrefte kontoopplysningene.