1

Kliknite na svoj profilový obrázok, vyberte nastavenie > integráciía potom kliknite Pridať účet.

2

In Pridajte účet, vyberte si Box.

3

Otvorí sa externý prehliadač.

4

Zadajte informácie o svojom účte a pripojte sa k svojmu účtu Box.

5

Kliknite Udeliť prístup k službe Box.

6

Váš prehliadač vás môže vyzvať, aby ste povolili Boxu otvoriť aplikáciu Webex. Kliknite Áno.


 

  • Váš správca môže obmedziť účet, ktorý používate na prihlásenie do svojho účtu Box. Ak sa zobrazí chyba prístupu, kontaktujte svojho správcu, aby potvrdil informácie o vašom účte.
  • Rovnakým spôsobom sa môžete prihlásiť do služby Box kliknutím na zdieľaný súbor služby Box v priestore Webex alebo výberom ikony kancelárskej sponky, Zdieľať zo služby Box.
1

Kliknite na svoj profilový obrázok, vyberte Predvoľby > účtya potom kliknite +.

2

Susedný Box, kliknite Pripojte sa.

3

Otvorí sa externý prehliadač.

4

Zadajte informácie o svojom účte a pripojte sa k svojmu účtu Box.

5

Potom kliknite Udeliť prístup k službe Box.

6

Váš prehliadač vás môže vyzvať, aby ste povolili Boxu otvoriť aplikáciu Webex. Kliknite Áno.


 

  • Váš správca môže obmedziť účet, ktorý používate na prihlásenie do svojho účtu Box. Ak sa zobrazí chyba prístupu, kontaktujte svojho správcu, aby potvrdil informácie o vašom účte.
  • Rovnakým spôsobom sa môžete prihlásiť do služby Box kliknutím na zdieľaný súbor služby Box v priestore Webex alebo výberom ikony kancelárskej sponky, Zdieľať zo služby Box.
1

Klepnite na svoj profilový obrázok a vyberte nastavenie > integrácií > Pridať účet.

2

Zadajte informácie o svojom účte a pripojte sa k svojmu účtu.

3

Potom klepnite na Udeliť prístup k službe Box.


 

Váš správca môže obmedziť účet, ktorý používate na prihlásenie do svojho účtu Box. Ak sa zobrazí chyba prístupu, kontaktujte svojho správcu, aby potvrdil informácie o vašom účte.