Nyní se můžete ponořit do obsahu, který sdílíte, přidáním překryvného videa v rámci prezentačního kanálu. Pozici videa na obsahu můžete měnit před sdílením i během něj.Hlavní video je při použití funkce Immersive Share ztlumeno, takže ostatní nevidí vaše video dvakrát.


  • Před použitím funkce Immersive Share je třeba povolit virtuální pozadí.

  • Počítač musí být k zařízení Desk Pro připojen kabelem USB-C.

  • Během používání funkce Immersive Share svítí kontrolka LED kamery červeně, přestože je kamera zapnutá.

  • Funkce Immersive Share je v současné době experimentální.

Během hovoru začněte sdílet obsah z notebooku. Klepněte na ikonu Immersive Share na plovoucím panelu nástrojů na levé straně obrazovky. Vyberte jedno z míst na obrazovce a přepněte na možnost Zobrazit mě před prezentací. Pak klepněte na tlačítko Sdílet při hovoru.Pokud se ocitnete před něčím, co chcete, aby ostatní viděli, můžete svou pozici na obrazovce opět změnit. Klepněte na ikonu Immersive Share a vyberte jiné umístění.

Pokud chcete funkci vypnout, klepněte na ikonu Immersive Share a vypněte možnost Zobrazit mě před prezentací.