Вече можете да се потопите в съдържанието, което споделяте, като добавите наслагване на видеоклипа си в канала за презентация. Можете да промените позицията на видеоклипа си върху съдържанието, както преди, така и по време на споделянето.Основното видео е заглушено, когато използвате потапящо споделяне, така че другите да не виждат видеоклипа ви два пъти.


  • Трябва да активирате Виртуални фонове преди да използвате потапящо споделяне.

  • Вашият компютър трябва да бъде свързан към Desk Pro с USB-C кабел.

  • Светодиодът на камерата е червен, докато се използва Immersive Share, въпреки че камерата е включена.

  • Понастоящем Immersive Share е експериментална функция.

По време на разговор започнете да споделяте съдържание от вашия лаптоп. Докосването на Потапящо споделяне икона в плаващата лента с инструменти от лявата страна на екрана. Изберете едно от местата на екрана и го включете Покажи ми пред презентацията. След това докоснете Споделете в разговора.Можете отново да промените позицията си на екрана, ако в крайна сметка се окажете пред нещо, което искате другите да видят. Докоснете Потапящо споделяне и изберете друго място.

За да изключите, докоснете Потапящо споделяне икона и изключете Покажи ми пред презентацията.