Sada možete uroniti u sadržaj koji dijelite dodavanjem sloja videozapisa u prezentacijskom kanalu. Možete promijeniti položaj videozapisa na sadržaju, prije i tijekom dijeljenja.Glavni videozapis je isključen kad upotrebljavate Immersive Share, tako da drugi ne vide vaš videozapis dvaput.


  • Morate omogućiti Virtualne pozadine prije korištenja Immersive Share.

  • Vaše računalo mora biti spojeno na Desk Pro kabelom USB-C.

  • Led žaruljica fotoaparata je crvena dok se koristi Immersive Share iako je fotoaparat uključen.

  • Immersive Share trenutačno je eksperimentalna značajka.

U pozivu počnite dijeliti sadržaj s prijenosnog računala. Dodirnite ikonu Immersive Share na lebdećoj traci s alatima na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu od lokacija na zaslonu i uključite opciju Show me ispred prezentacije. Zatim dodirni Podijeli u pozivu.Možete ponovno promijeniti svoj položaj na zaslonu ako završite ispred nečega što želite da drugi vide. Dodirni ikonu Uronjiva dijeljenja i odaberi drugu lokaciju.

Za isključenje dodirnite ikonu Uronjena dijeljenja i isključite Pokaži mi ispred prezentacije.