Du kan nu infoga dig själv i innehåll du delar genom att lägga till ett överlägg med din video i presentationskanalen. Du kan ändra var videon är placerad i innehållet, både före och under delningen.Huvudvideon tystas när du använder den fördjupade delningen så att inte andra ser din video två gånger.


  • Du måste aktivera virtuella bakgrunder innan du använder fördjupad delning.

  • Datorn måste vara ansluten till Desk Pro via USB-C-kabeln.

  • Kamerans LED-lampa lyser rött om Immersive Share används när kameran är påslagen.

Börja dela innehåll från din bärbara dator under ett samtal. Knacka på ikonen för fördjupad delning i det flytande verktygsfältet till vänster på skärmen. Välj en av platserna på skärmen och aktivera Visa mig framför presentationen. Knacka sedan på Dela i samtal.Du kan ändra placeringen på skärmen igen om du hamnar framför något som du vill att de andra ska se. Knacka på ikonen för fördjupad delning och välj en annan plats.

Om du vill stänga av funktionen knackar du på ikonen för fördjupad delning och avaktiverar Visa mig framför presentationen.