Możesz teraz zanurzyć się w udostępnianej treści, dodając nakładkę swojego filmu w kanale prezentacji. Możesz zmienić położenie swojego filmu w treści, zarówno przed, jak i podczas udostępniania.Główny film jest wyciszony, gdy korzystasz z funkcji Udostępnianie immersyjne, więc inni nie zobaczą Twojego filmu dwa razy.


  • Musisz włączyć Wirtualne Tła przed użyciem funkcji Udostępnianie immersyjne.

  • Twój komputer musi być podłączony do Desk Pro za pomocą kabla USB-C.

  • Dioda LED aparatu świeci na czerwono, gdy funkcja Udostępnianie immersyjne jest używana, mimo że aparat jest włączony.

  • Udostępnianie immersyjne jest obecnie funkcją eksperymentalną.

W trakcie połączenia rozpocznij udostępnianie zawartości komputerowi przenośnemu. Ikonę dotknij Udostępnianie immersyjne na ruchomym pasku narzędzi po lewej stronie ekranu Wybierz jedną z lokalizacji na ekranie i Włącz opcję Pokaż mnie przed prezentacją. Następnie dotknij opcji Udostępnianie w połączeniu.Możesz ponownie zmienić swoją pozycję na ekranie, jeśli znajdziesz się przed czymś, co chcesz, aby inni zobaczyli. Dotknij ikony Udostępnianie immersyjne i wybierz inną lokalizację.

Aby wyłączyć, dotknij ikony Udostępnianie immersyjne i wyłącz opcję Pokaż mnie przed prezentacją.