Sada možete da uronite u sadržaj koji delite tako što ćete dodati prekrivanje video snimka u prezentacijskom kanalu. Možete da promenite položaj video snimka na sadržaju, pre i tokom deljenja.Glavni video je isključen kada koristite Immersive Share, tako da drugi ne vide video dva puta.


  • Morate da omogućite Virtuelne pozadine pre korišćenja Immersive Share-a.

  • Vaš računar mora biti povezan sa Desk Pro kablom USB-C.

  • Led lampica kamere je crvena dok se koristi Immersive Share iako je kamera uključena.

  • Immersive Share je trenutno eksperimentalna funkcija.

U pozivu počnite da delite sadržaj sa laptopa. Dodirnite ikonicu Immersive Share na plutajućoj traci sa alatkama na levoj strani ekrana. Izaberite jednu od lokacija na ekranu i uključite opciju Prikaži ispred prezentacije. Zatim dodirnite Deli u pozivu.Možete ponovo da promenite svoj položaj na ekranu ako završite ispred nečega što želite da drugi vide. Dodirnite ikonu za deljenje i izaberite drugu lokaciju.

Da biste ga isključili, dodirnite ikonu „Uronjeno deljenje“ i isključite opciju „ Prikaži mi“ ispred prezentacije.