Tento článek se vztahuje na weby WBS40.6.x a starší. Pokud máte novější verziwebexu , můžete se zde dozvědět, jak se připojit k videosystému .

Přihlášení k webu Webex

1

Přejít na stránku přihlášení.

2

Zadejte svou e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

3

Zadejte heslo svého účtu a klikněte na Přihlásitse .

Připojení ke schůzce pomocí vyhledávacího panelu

V horní části webu Webex je vyhledávací lišta, pomocí které můžete schůzku najít a připojit se k ní. Vyhledávání podle jména hostitele, odkazu nebo ID osobní místnosti, názvu schůzky nebo devítimístného čísla schůzky.


ID osobní místnosti hostitele naleznete v odkazu osobní místnosti. Pokud je například odkaz osobní místnosti ve tvaru example.webex.com/meet/giacomo, ID osobní místnosti hostitele je giacomo.

1

Klikněte na řádek vyhledávání a zadejte jednu z možností pro vyhledání schůzky.

2

Zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Chcete-li se připojit ke schůzce, klikněte na tlačítko Připojit.


 

Vaše schůzka se otevře buď v aplikaci pro počítač, nebo ve webové aplikaci, v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili naposledy.

Připojení ke schůzce z webu Webex v desktopové nebo webové aplikaci

1

Vyberte Schůzky z levého navigačního panelu na webu Webex aklikněte na název schůzky, ke které se chcete připojit.

2

V případě potřeby zadejte heslo schůzky uvedené v e-mailové pozvánce.

3

Klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte možnost Použít aplikaci pro počítač nebo Použít webovou aplikaci. Obě varianty mají podobné funkce pro schůzky, ale webová aplikace vyžaduje pouze prohlížeč. Poté vyberte možnost Připojit se ke schůzce.


 

Když vyberete plochu nebo webovou aplikaci, web Webex si zapamatuje váš výběr a bude ve výchozím nastavení pouze na tomto webu.

4

Po otevření schůzky vyberte možnosti zvuku a videa.