Zaloguj się do swojej witryny Webex

1

Przejdź do User Hub.

2

Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

3

Wprowadź hasło do konta i kliknij opcję Zaloguj się.

Dołączanie do spotkania przy użyciu paska wyszukiwania

Pasek wyszukiwania, którego można użyć do znalezienia i dołączenia do spotkania, pojawia się u góry strony kalendarza. Spotkanie można wyszukać według nazwy prowadzącego, łącza lub identyfikatora pokoju osobistego, tytułu spotkania lub 9-cyfrowego numeru spotkania.


 

Identyfikator pokoju osobistego można znaleźć w łączu do pokoju osobistego. Na przykład, jeśli łączem do pokoju osobistego jest example.webex.com/meet/giacomo, identyfikatorem pokoju osobistego prowadzącego jest giacomo.

1

Kliknij pasek wyszukiwania i wprowadź jedną z opcji wyszukiwania spotkania.

2

Wprowadź hasło do spotkania podane w zaproszeniu e-mail.

3

Kliknij opcję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.


 

W zależności od wybranej opcji, spotkanie otworzy się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej.

Dołączanie do spotkania z Centrum użytkownika w aplikacji klasycznej lub internetowej

1

Wybierz Kalendarz z panelu nawigacyjnego i kliknij nazwę spotkania, do którego chcesz dołączyć.

2

W razie potrzeby wprowadź hasło do spotkania podane w zaproszeniu e-mail.

3

Kliknij strzałkę listy rozwijanej obok opcji Dołącz i wybierz Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej . Oba mają podobne środowisko spotkań, ale aplikacja internetowa wymaga tylko przeglądarki. Następnie wybierz Dołącz.


 

Po wybraniu aplikacji klasycznej lub internetowej User Hub zapamiętuje Twój wybór i będzie go domyślnie używać tylko w tej witrynie.

4

Po otwarciu spotkania wybierz opcje audio i wideo.