Aanmelden bij uw Webex-site

1

Ga naar de aanmeldingspagina.

2

Voer uw e-mailadres in en klik op Volgende.

3

Voer het wachtwoord voor uw account in en klik op Aanmelden.

Deelnemen aan een vergadering met de zoekbalk

Boven aan uw Webex-site is een zoekbalk die u kunt gebruiken om de vergadering te vinden en aan de vergadering deel te nemen. Zoek op de naam van de host, de koppeling naar de persoonlijke ruimte of id, vergaderingstitel of negen cijfers vergaderingsnummer.


U vindt de id van de persoonlijke ruimte van de host in de koppeling voor de persoonlijke ruimte. Als de koppeling voor de persoonlijke ruimte bijvoorbeeld is example.webex.com/meet/ Giacomo, is de id van de persoonlijke ruimte van dehost Giacomo.

1

Klik op de zoekbalk en voer een van de opties in om de vergadering te zoeken.

2

Voer het wachtwoord voor de vergadering in van de e-mailuitnodiging.

3

Klik op Deelnemen om deel te nemen aan de vergadering.


 

Uw vergadering wordt geopend in de bureaublad-app of web-app, afhankelijk van de optie die u het laatst hebt gekozen.

Deelnemen aan een vergadering vanaf uw Webex-site in de desktop- of web-app

1

Selecteer Vergaderingen in het linkernavigatiedeelvenster op uw Webex-site en klik op de naam van de vergaderingdie u wilt bijwonen.

2

Voer indien nodig het wachtwoord voor de vergadering in dat wordt verstrekt in de e-mailuitnodiging.

3

Klik op de vervolgkeuzepijl en selecteer Bureaublad-app gebruiken of Web-appgebruiken. Beide hebben een vergelijkbare vergaderervaring, maar voor de web-app is alleen uw browser vereist. Daarna selecteert u Deelnemen aan vergadering.


 

Wanneer u de desktop- of webapp selecteert, onthoudt de Webex-site uw selectie en wordt deze standaard alleen op die site gebruikt.

4

Nadat de vergadering is geopend, selecteert u uw audio- en video-opties.