Zasílání týmových zpráv v aplikaci Jabber — tento článek popisuje funkce, které platí pouze pro zasílání týmových zprav v aplikaci Jabber.

1

Umístěte ukazatel myši na zprávu, kterou chcete citovat, a klikněte na tlačítko Quote Message (Citovat zprávu), které se zobrazí vpravo od zprávy.

Pokud ve zprávě chcete citovat soubory, soubory GIF a obrázky, nezobrazí se, zobrazí se však typ souboru, který byl sdílen v původní zprávě.

 

Blokovou citaci nelze citovat a v rámci jedné akce můžete do rozepsané zprávy zahrnout jen jednu citaci. Pokud zahájíte zprávu s  citovaným obsahem, ale neodešlete ji ihned, citovaný obsah nebude uložen jako součást rozepsané zprávy.

Pokud chcete citovat zprávu s formátovaným textem, formátování se v prostoru pro vytvoření zprávy nezobrazí, zobrazí se však při odeslání zprávy.

2

Zadejte zprávu a kliknutím na tlačítko Zadat odpovězte přímo na daný komentář.

1

Stiskněte zprávu, kterou chcete citovat, a stiskněte tlačítko Nabídka.


 

Nelze citovat blokovou citaci, soubory, soubory GIF ani obrázky. Pokud zahájíte zprávu s citovaným obsahem, ale neodešlete ji ihned, citovaný obsah nebude uložen jako součást rozepsané zprávy.

2

Zadejte zprávu a klepnutím na tlačítko Odeslat odpovězte přímo na daný komentář.