Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

Umieść kursor nad wiadomością, którą chcesz obchodzić, a następnie kliknij przycisk Cytuj wiadomość , znajdującą się po prawej stronie wiadomości.

W przypadku cytowania w wiadomości plików, plików GIF i obrazów, nie będą one wyświetlane, ale w oryginalnej wiadomości będzie widoczny typ pliku udostępniony przez użytkownika

 

Cytaty blokowe nie mogą być cytowane, a w wersji roboczej wiadomości można umieścić tylko jeden cytat na raz. Jeśli użytkownik uruchomi wiadomość z cytowaną zawartością, ale nie wyśle jej natychmiast, cytowana zawartość nie będzie zapisywana jako część wersji roboczej wiadomości.

Ponadto jeśli zostanie wyświetlona wiadomość z sformatowanym tekstem, formatowanie nie będzie widoczne w obszarze kompozycji, ale będzie wyświetlane po wysłaniu wiadomości.

2

Wpisz wiadomość i kliknij klawisz Enter, aby odpowiedzieć bezpośrednio na komentarz.

1

Dotknij wiadomości, którą chcesz zacytować, i zaczekaj, a następnie wybierz opcję Cytuj.


 

Nie można nagranych cudzysłowów blokowych, plików, plików GIF ani obrazów. Ponadto jeśli użytkownik uruchomi wiadomość z cytowaną zawartością, ale nie wyśle jej natychmiast , cytowana zawartość nie będzie zapisywana jako część wersji roboczej wiadomości.

2

Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij , aby odpowiedzieć bezpośrednio na komentarz.