Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

Zadržite kursor iznad poruke koju želite da citirate i kliknite na dugme "Poruka ponude" koja se pojavljuje sa desne strane poruke.

Ako citirate datoteke, GIF-ove i slike u poruci, one neće biti prikazane, ali ćete videti tip datoteke koji je deljen u originalnoj poruci.

 

Nije potrebno citirati ponude blokova i u radnu verziju poruke možete da uključite samo po jednu ponudu. Ako poruku započnete citiranim sadržajem, ali je ne pošaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

Takođe, ako citirate poruku koja ima oblikovan tekst, oblikovanje neće biti prikazano u prostoru za kompoziciju, već će biti prikazano kada poruka bude poslata.

2

Otkucajte poruku i kliknite na dugme Enter da biste direktno odgovorili na taj komentar.

1

Dodirnite i držite poruku koju želite da citirate i odaberite ponudu.


 

Ne možete da citirate blokirane navodnike, datoteke, GIF-ove ili slike. Takođe, ako započnete poruku sa citiranim sadržajem, ali je ne šaljete odmah, citirani sadržaj neće biti sačuvan kao deo radne verzije poruke.

2

Otkucajte poruku i dodirnite Pošalji da biste odgovorili direktno na taj komentar.