Jabber Team Messaging -ovaj članak opisuje značajke koje se odnose samo na Jabber Team Messaging.

1

Pokazivač držite iznad poruke koju želite citirati i pritisnite poruku za citat, koja se pojavljuje s desne strane poruke.

Ako možete citirati datoteke, GIF-ove i slike u poruci, oni se neće prikazivati, ali ćete vidjeti vrstu datoteke koja je dijeljena u izvornoj poruci.

 

Citati iz bloka ne mogu se citirati, a u nacrtu poruke možete obuhvatiti samo jednu ponudu u trenutku. Ako pokrenete poruku s citiranih sadržaja, ali ga ne šaljete odmah, citirani sadržaj se ne sprema kao dio skice poruke.

Također, ako citiraš poruku koja ima oblikovani tekst, oblikovanje se neće prikazati u prostoru sastava, već će se prikazati kada se poruka pošalje.

2

Upišite svoju poruku i kliknite Enter da biste izravno odgovorili na taj komentar.

1

Dodirnite i držite poruku koju želite citirati i odaberite citat.


 

Ne možete citirati ponude blokova, datoteke, GIF-ove ili slike. Također, ako pokrenete poruku s citirani sadržaj, ali ne poslati ga odmah, citirani sadržaj nije spremljen kao dio skice poruke.

2

Upišite svoju poruku i dodirnite Pošalji za odgovor izravno na taj komentar.