Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

Håll markören över meddelandet som du vill citera och klicka på Citera meddelande , som visas till höger om meddelandet.

Om du citerar vanliga filer, GIF-filer och bilder i meddelandet visas de inte, men du ser den filtyp som har delats i det ursprungliga meddelandet.

 

Blockcitat kan inte citeras och du kan bara ha med ett citat i taget i ditt meddelandeutkast. Om du påbörjar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt, sparas inte citatet i ditt meddelandeutkast.

Om du citerar ett meddelande som har formaterad text visas formateringen endast när meddelandet skickas, inte i textutrymmet medan du skriver.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Enter för att svara direkt på kommentaren.

1

Tryck och håll in meddelandet som du vill citera och välj Citat.


 

Du kan inte citera blockcitat, vanliga filer, GIF-filer eller bilder. Om du påbörjar ett meddelande med citerat innehåll men inte skickar det direkt, sparas inte citatet i ditt meddelandeutkast.

2

Skriv ditt meddelande och klicka på Skicka för att svara direkt på kommentaren.