1

Přejděte do části a klepněte na položku vedle zprávy.

2

Na obrazovce Podrobnosti hlasové zprávy klepněte na možnost Zpětné volání.

Pokud používáte funkce Volat prostřednictvím kanceláře (DVO), proveďte tyto kroky:

  1. Klepnutím na tlačítko Přijmout hovor přijměte.

  2. Pokud se zobrazí výzva, stiskněte na klávesnici číslo.

Po přijetí hovoru vám zavolá podnikový telefonický systém. Hovor DVO se otevře v nativní aplikaci telefonu.