1

Przejdź do i dotknij przycisku obok wiadomości.

2

Na ekranie Szczegóły wiadomości głosowej dotknij opcji Oddzwoń.

Jeśli używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, wykonaj następujące czynności:

  1. Dotknij przycisku Odbierz, aby przyjąć połączenie.

  2. Jeśli pojawi się odpowiedni monit, naciśnij cyfrę na klawiaturze numerycznej.

Gdy przyjmiesz połączenie, korporacyjny system wywołania oddzwoni. Połączenie przy użyciu funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura zostanie otwarte w aplikacji telefonu macierzystego.