1

Gå til , og trykk på ved siden av en melding.

2

Trykk på ring tilbake i skjerm bildet informasjon om tale melding.

Hvis du bruker Oppringing via Office (DVO), følger du denne Fremgangs måten:

  1. Trykk på svar for å godta anropet.

  2. Hvis du blir bedt om det, trykker du på et tall på tastaturet.

Etter at du har godtatt anropet, plasseres tilbakeringingen i bedriftens anrops system. DVO-samtalen åpnes i det opprinnelige telefon programmet.