1

יש לעבור אל, ללחוץ ליד הודעה.

2

במסך פרטי ההודעה הקולית, יש להקיש על 'חיוג חוזר '.

אם אתה משתמש בחיוג באמצעות Office (DVO), בצע את הפעולות הבאות:

  1. יש להקיש על 'תשובה' כדי לקבל את השיחה.

  2. אם תתבקש, הקש על מספר בלוח המקשים.

אחרי שאתה מקבל את השיחה, מערכת השיחות של התאגיד ממקמת את השיחה החוזרת שלך. שיחת DVO נפתחת ביישום הטלפון המקומי.