1

Gå till , tryck på bredvid ett meddelande.

2

Tryck på Ring tillbaka på röstbrevlådeskärmen Detaljer.

Gör så här om du använder Dial via Office (DVO):

  1. Knacka på Svara om du vill ta samtalet.

  2. Knappa in ett nummer på knappsatsen om du ombeds att göra det.

När du har accepterat samtalet ringer företagets telefonsystem upp. DVO-samtalet öppnas i det inbyggda telefonprogrammet.