1

Přihlaste se k webu Webex a pak vyberte Naplánovat schůzku > naplánování schůzky nebo události > Zobrazit upřesňující možnosti > plánování.

2

V části Registrace vyberteVyžadovat registraci účastníka. Další informace najdete v tématu Vyžadování, aby se účastníci zaregistrovali na schůzku nebo událost.

3

Klepněte na tlačítko Přizpůsobit registrační formulář.

4

Klikněte na + vedle každé standardní otázky, kterou chcete přidat do registračního formuláře. Chcete-li přidat všechny standardní otázky, klepněte na tlačítko Přidat všechny.


 

Je vyžadováno jméno a e-mailová adresa.

5

Chcete-li přidat přizpůsobenou otázku, klepněte na tlačítko +Přidat přizpůsobenou otázku.

Vyberte formát odpovědi:
  • Jednořádkové textové pole – Žadatel o registraci může zadat krátkoujednořádkové volné textové odpovědi, maximálně 140 znaků. Například Adresa.

  • Přepínací tlačítka – Žadatel o registraci může vybrat pouze jednu odpověď v seznamu dvou nebo více vzájemně se vylučujících možností. Chcete například obdržet průzkum po schůzce? s odpověďmi jako přepínacích tlačítek Ano nebo Ne.

  • Zaškrtávací políčko – Umožňuje žadateli o registraci vybrat více odpovědí na otázku; napříkladZkontrolujte oblasti produktů, o kterých se chcete během události dozvědět více . Každé zaškrtávací políčko je nezávislé na všech ostatních zaškrtávacích políčkech v seznamu, takže zaškrtnutím jednoho políčka nezrušte zaškrtnutí ostatních políček.

  • Rozevíracíseznam – Žadatel o registraci může ze seznamu vybrat pouze jednu odpověď. Například, jaká je vaše země pobytu?

  • Víceřádkové textovépole – Žadatel o registraci může zadat delší volnou textovou odpověď. Například, co doufáte, že z této události dostanete?

6

Zadejte otázku do pole Otázka.

7

Zadejte maximální počet znaků odpovědi. Výchozí hodnota je 140.

8

Pokud chcete, aby byla otázka vyžadována, zaškrtněte políčko Nastavit podle potřeby a klikněte na Přidat.

9

(Nepovinné) Chcete-li formulář před uložením zobrazit, vyberte náhled formuláře.

10

Klepněte na příkaz Uložit.

  • Jakmile se ke schůzce zaregistruje jeden nebo více účastníků, můžete si prohlédnout registrační formulář, ale nemůžete ho upravit.

  • Pokud se nikdo nezaregistroval, můžete zaškrtnout políčko Vyžadovat registraci účastníka a upravit vlastní registrační formulář .

  • Pokud po registraci jednoho nebo více účastníků na schůzku zrušte zaškrtnutí políčka Vyžadovat registraci účastníka, všechny registrace se odstraní. Pokud znovu zaškrtnete políčko Vyžadovat registraci účastníka, registrační formulář se ve výchozím nastavení zobrazí ve standardním registračním formuláři se jménem a e-mailovou adresou účastníka.