1

Logga in på din Webex-plats och klicka sedan på Schemalägg listruta.

2

Välj Schemalägg ett möte eller Schemalägg ett webbseminarium och välj sedan Avancerade alternativ .

3

Under Registrering , välj Obligatoriskt . Mer information finns i Kräv att dina deltagare registrerar sig för ett möte eller ett webbseminarium .

4

Klicka på Anpassa registreringsformulär.

5

Klicka på + bredvid varje standardfråga som du vill lägga till i registreringsformuläret. Om du vill lägga till alla standardfrågor klickar du på Lägg till alla.


 

Namn och e-postadress krävs.

6

Om du vill lägga till en anpassad fråga klickar du på +Lägg till en anpassadfråga.

Välj svarsformat:
  • Textruta med en rad — Deltagaren kan skriva ett kort svar på enkelradsfri text upp tillhögst 140 tecken. T.ex. Adress.

  • Alternativknappar—Den registrerade deltagaren kan endast välja ett svar i en lista över två eller flera alternativ som är ömsesidigt uteslutande. Till exempel, Vill du ta emot en undersökning efter mötet? med svaren som alternativknappar Ja eller Nej .

  • Kryssruta – Gör det möjligt för den registrerade användaren att välja flera svar på en fråga. Kontrollera till exempel de produktområden du vill veta mer om underhändelsen. Varje kryssruta är oberoende av alla andra kryssrutor i listan, så kryssrutan i den ena avmarkerar inte de andra.

  • Nedrullningslist– Den registrerade deltagaren kan bara välja ett svar i listan. Till exempel, Vad är ditt landet där du är bosatt?

  • Textruta med flera linjer – Deltagaren kan skriva ett längre svarpå fri form. Till exempel, Vad vill du få ut av den här händelsen?


 
Du kan lägga till upp till 999 anpassade frågor.
7

Skriv din fråga i fältet Fråga.


 
Använd HTML för att formatera din fråga med formateringsalternativ som fet text, hyperlänkar eller knappar. Klicka på HTML-format för att se tillgängliga HTML-alternativ.
8

Ange maximalt antal tecken för svaret. Standardinställningen är 140.

9

Om du vill att frågan ska vara obligatorisk markerar du kryssrutan Ställ in enligt behov och klickar sedan på Lägg till .

10

(Valfritt) Välj Förhandsgranska formulär om du vill visa formuläret innan du sparar det.

11

Välj Spara.

  • Om du avmarkerar Kräv deltagarregistrering kryssrutan när en eller flera deltagare har registrerat sig för mötet eller webbseminariet tas alla registreringar bort. Om du kontrollerar Kräv deltagarregistrering kryssrutan igen används standardformuläret för registreringsformuläret med deltagarens namn och e-postadress.