1

Logg på Webex-nettstedet, og velg deretter Planlegg et møte > Planlegg et møte eller en hendelse > Vis avanserte alternativer > Planleggingsalternativer.

2

Velg Krev deltakerregistrering under Registrering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Krev at deltakerne registrerer seg for et møte eller en hendelse.

3

Klikk på Tilpass registreringsskjema.

4

Klikk på + ved siden av hvert standardspørsmål du vil legge til i registreringsskjemaet. Hvis du vil legge til alle standardspørsmålene, klikker du på Legg til alle.


 

Navn og E-postadresse kreves.

5

Hvis du vil legge til et tilpasset spørsmål, klikker du på +Legg til et tilpasset spørsmål.

Velg svarformatet:
  • Tekstboks med én linje – Registranten kan skrive inn et kort, enlinjet frihåndstekstsvar på opptil maksimalt 140 tegn. For eksempel Adresse.

  • Alternativknapper – Registranten kan bare velge ett svar i en liste over to eller flere alternativer som utelukker hverandre. Eksempel: Vil du motta en undersøkelse etter møtet? med svarene som alternativknapper Ja eller Nei.

  • Avmerkingsboks – Tillater at registranten kan velge flere svar på et spørsmål, for eksempel Merk av for produktområdene du vil lære mer om under hendelsen. Hver avmerkingsboks er uavhengig av alle andre avmerkingsbokser i listen, så hvis du merker av i én boks, fjerner du ikke merket for de andre.

  • Rullegardinliste – Registranten kan bare velge ett svar fra listen. For eksempel Hva er ditt bostedsland?

  • Tekstboks med flere linjer – Registranten kan skrive inn et lengre frihåndstekstsvar. For eksempel Hva håper du å få ut av denne hendelsen?

6

Skriv inn spørsmålet i Spørsmål-feltet.

7

Angi maksimalt antall tegn for svaret. Standarden er 140.

8

Hvis du vil at spørsmålet skal kreves, merker du av for Angi som påkrevd, og deretter klikker du på Legg til.

9

(Valgfritt) Velg Forhåndsvis skjema hvis du vil vise skjemaet før du lagrer.

10

Velg Lagre.